Camino Inglés: Ferrol - Santiago

Beskrivning

Camino Inglés, den Engelska leden, går igenom ett av de mest glesbefolkade områdena i Spanien. Från den vackert och naturligt belägna hamnen i Ferrol slingrar sig denna led fram på gröna kullar, genom skogar och små byar söderut mot Santiago. Under de två första etapperna löper leden längs med ”fjorden” där man besöker flera städer med fina utsikter över vattenlandskapen. 

Efter Betanzos lämnar man fjorden och fortsätter i en relativt flack terräng hela vägen till Santiago de Compostela. Längs med leden finns oändligt med historiska kyrkor, kloster och andra sevärdheter. Upplev idylliska medeltidsbroar, gamla pilgrimssjukhus och de små autentiska byarna. Dessutom har man leden nästan för sig själv (i jämförelse med Camino Francés…). Allt detta, tillsammans med en läcker och naturnära gastronomi, gör Camino Inglés till en svårslagen upplevelse.

Camino Inglés har ett par mellanetapper där några större stigningar måste övervinnas. De är inte så branta eller långa så denna led kategoriseras med svårighetsgraden 3. Det är svårt att dela de långa etapperna i flera eftersom det finns ett begränsat utbud av hotell längs leden.

Servicefunktionerna är begränsade - speciellt under den sista delen av leden.

Möjlighet till etappuppdelning: Ibland (se etappbeskrivningar).

Svårighet:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
? OBSERVERA: Ingenstans, inte på något sträcka av el Camino, kommer det att finnas branta klippor alldeles intill leden!

1: Väldigt lätt. Platt och utan signifikanta höjningar. Bra och normalt breda vägar.

2: Lätt. Lite kuperat. Bra och normalt breda vägar.

3: Medium. Kuperat med backar, eventuellt med längre avstånd mellan serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

4: Medium/Svår. Längre, branta stigningar, kanske med få serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

5: Svår.Stora höjdskillnader, eventuellt med få serviceställen. Mycket kuperat. Bra, ibland smala stigar.

Förslag på sevärdheter: Ferrol, kloster och kyrkor, Fjorden, Santiago de Compostela

Distans: 218km. (136 miles)

Profil över sträckan

Camino Inglés Till fots

Etapper till fots i den här sträckan

1.- Ferrol - Pontedeume 29 km

2.- Pontedeume - Betanzos 20 km

3.- Betanzos - Bruma 29 km

4.- Bruma - Sigüeiro 24 km

5.- Sigueiro - Santiago 16 km

Camino Inglés Med cykel

Etapper på cykel i den här sträckan

* Du kan alltid anpassa etapperna efter dina önskemål

Resor som inkluderar den här sträckan till fots
Resor som inkluderar den här sträckan på cykel