Camino Primitivo: Oviedo - Santiago

Beskrivning

Terrängen på Camino Primitivo är mycket varierad - i etappbeskrivningarna kan man läsa mer i detalj om alla de 340 Camino Primitivo-kilometerna. De jobbigaste och mest kuperade etapperna ligger mellan Grado och Salime, och särskilt runt Pola de Allande. Under varje etapp går det att finna höjdkartor samt bilder på terrängen.

Etapplängderna är uppdelade så att svårighetsgraden hålls till måttlig - de kuperade etapperna är kortare än de flacka. Stigningarna är inte ”bergs-branta", men backarna kan vara långa och sega. Runt Lugo är det relativt flackt och lättvandrat.

Servicefunktionerna är generellt sätt bra, men inte lika utbredda som på andra leder. På grund av detta inkluderar vi - som utgångspunkt - ett frukost/lunchpaket på etapperna från Oviedo till Ferreira. På kvällarna finns det alltid restauranger på, eller i närheten av hotellen. Leden passerar dagligen genom städer/byar som har stormarknader, banker, tvättinrättningar, affärer och annat.

Möjligheter till etappuppdelning: Ibland (se etappbeskrivningar).

Svårighet:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
? OBSERVERA: Ingenstans, inte på något sträcka av el Camino, kommer det att finnas branta klippor alldeles intill leden!

1: Väldigt lätt. Platt och utan signifikanta höjningar. Bra och normalt breda vägar.

2: Lätt. Lite kuperat. Bra och normalt breda vägar.

3: Medium. Kuperat med backar, eventuellt med längre avstånd mellan serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

4: Medium/Svår. Längre, branta stigningar, kanske med få serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

5: Svår.Stora höjdskillnader, eventuellt med få serviceställen. Mycket kuperat. Bra, ibland smala stigar.

Förslag på sevärdheter: Oviedo, Lugo, Santiago de Compostela , Salas, Tineo

Distans: 340km. (212 miles)

Profil över sträckan

Camino Primitivo Till fots

Etapper till fots i den här sträckan

1.- Oviedo - Grado 25 km

2.- Grado - Salas 23 km

3.- Salas - Tineo 20 km

4.- Tineo - Pola de Allande 26 km

5.- Pola de Allande - Berducedo 16 km

6.- Berducedo - Grandas de Salime 20 km

7.- Salime - A Fonsagrada 26 km

8.- A Fonsagrada - O Cádavo 26 km

9.- O Cádavo - Lugo 30 km

10.- Lugo - Ferreira, Galicia 27 km

11.- Ferreira, Galicia - Sedor, Galicia 28 km

12.- Sedor - O Pedrouzo 26 km

13.- O Pedrouzo - Santiago 19 km

Camino Primitivo Med cykel

Etapper på cykel i den här sträckan

* Du kan alltid anpassa etapperna efter dina önskemål

Resor som inkluderar den här sträckan till fots
Resor som inkluderar den här sträckan på cykel