Camino Portugués Costa: Porto - Redondela

Beskrivning

Denna led av  'Camino por La Costa' ut från Porta är terrängmässigt mycket lätt. I stor utsträckning följer den havet och backarna är få och små. Utmaningen kan vara väderleken, som kan skifta relativt lätt. I motvind kan leden vara ganska utmanande. Emellanåt går Caminon in lite i landet, där man delvis har lite lä och också får uppleva en annan natur än den annars vackra kuststräckan.

Möjlighet till etappuppdelning: inte alltid.

Servicefunktionerna är ok, men några av etapperna har långt mellan bebyggelser. Men man passerar relativt stora byar varje dag, där alla behov kan uppfyllas.

Svårighet:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
? OBSERVERA: Ingenstans, inte på något sträcka av el Camino, kommer det att finnas branta klippor alldeles intill leden!

1: Väldigt lätt. Platt och utan signifikanta höjningar. Bra och normalt breda vägar.

2: Lätt. Lite kuperat. Bra och normalt breda vägar.

3: Medium. Kuperat med backar, eventuellt med längre avstånd mellan serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

4: Medium/Svår. Längre, branta stigningar, kanske med få serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

5: Svår.Stora höjdskillnader, eventuellt med få serviceställen. Mycket kuperat. Bra, ibland smala stigar.

Förslag på sevärdheter:

Distans: 196km. (122 miles)

Profil över sträckan

Camino Portugués Till fots

Etapper till fots i den här sträckan

1.- Porto / Matosinhos - Vila do Conde 22 km

2.- Vila do Conde - Esposende/Marinhas 26 km

3.- Esposende/Marinhas - Viana do Castelo 21 km

4.- Viana do Castelo - Caminha 27 km

5.- Caminha - Oia 22 km

6.- Mougas - Ramallosa 18 km

7.- Ramallosa - Vigo 22 km

8.- Vigo - Redondela 16 km

Camino Portugués Med cykel

Etapper på cykel i den här sträckan

1.- Porto - Povoa de Varzim (46 km)

2.- Povoa de Varzim - Viana do Castelo (44 km)

3.- Viana do Castelo - Baiona (58 km)

4.- Baino - Vigo (25 km)

* Du kan alltid anpassa etapperna efter dina önskemål

Resor som inkluderar den här sträckan till fots
Resor som inkluderar den här sträckan på cykel