Camino Portugués: Túi - Redondela

Haz tu propio Camino de Santiago
Haz tu propio Camino de Santiago

Beskrivning

Sträckan mellan Tui och Redondela är en av de vackraste på den portugisiska caminon. Lättare kuperad, dock med några längre stigningar, genom gröna frodiga skogar.

Det finns få servicefunktionerna tillgängliga.

Uppdelning: Etappen kan med fördel delas upp ungefár halvvägs.

Svårighet:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
? OBSERVERA: Ingenstans, inte på något sträcka av el Camino, kommer det att finnas branta klippor alldeles intill leden!

1: Väldigt lätt. Platt och utan signifikanta höjningar. Bra och normalt breda vägar.

2: Lätt. Lite kuperat. Bra och normalt breda vägar.

3: Medium. Kuperat med backar, eventuellt med längre avstånd mellan serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

4: Medium/Svår. Längre, branta stigningar, kanske med få serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

5: Svår.Stora höjdskillnader, eventuellt med få serviceställen. Mycket kuperat. Bra, ibland smala stigar.

Förslag på sevärdheter:

Distans: 32km. (20 miles)

Profil över sträckan

Camino Portugués Till fots

Etapper till fots i den här sträckan

1.- Tui - Redondela 32 km

Camino Portugués Med cykel

Etapper på cykel i den här sträckan

* Du kan alltid anpassa etapperna efter dina önskemål

Resor som inkluderar den här sträckan till fots
Resor som inkluderar den här sträckan på cykel