Camino del Norte: Gijón - Ribadeo

Beskrivning

De första etapperna efter Gijón/Avilés är småkuperade med stigningar över 2 till 3 km. Därefter följer djupa dalar med gröna betesmarker, floder och sjöar. Motvinden kan göra sträckan tung medan medvinden kan göra den till en riktig fröjd.

Etapplängderna är uppdelade så att svårighetsgraden hålls till lätt/moderat - de mera kuperade etapperna är således kortare än de flacka. Stigningarna är inte ”bergsbranta" men kan ibland vara långa och krävande. Servicefunktionerna är generellt sätt bra.

Möjlighet för etappuppdelning: Ja (se etappbeskrivningarna).

Svårighet:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
? OBSERVERA: Ingenstans, inte på något sträcka av el Camino, kommer det att finnas branta klippor alldeles intill leden!

1: Väldigt lätt. Platt och utan signifikanta höjningar. Bra och normalt breda vägar.

2: Lätt. Lite kuperat. Bra och normalt breda vägar.

3: Medium. Kuperat med backar, eventuellt med längre avstånd mellan serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

4: Medium/Svår. Längre, branta stigningar, kanske med få serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

5: Svår.Stora höjdskillnader, eventuellt med få serviceställen. Mycket kuperat. Bra, ibland smala stigar.

Förslag på sevärdheter: Gijón, Avilés, Cudillero, Kusten, Ribadeo, Playa de las Catedrales

Distans: 157km. (98 miles)

Profil över sträckan

Camino del Norte Till fots

Etapper till fots i den här sträckan

1.- Gijón - Avilés 23 km

2.- Avilés - Muros de Nalón 23 km

3.- Muros de Nalón - Soto de Luiña 16 km

4.- Soto de Luiña - Villademoros 25 km

5.- Villademoros - Luarca 16 km

6.- Luarca - Cartavio 26 km

7.- Cartavio - Ribadeo 26 km

Camino del Norte Med cykel

Etapper på cykel i den här sträckan

1.- Gijon - Cudillero (48 km)

2.- Cudillero - Luarca (47 km)

3.- Luarca - Ribadeo (55 km)

* Du kan alltid anpassa etapperna efter dina önskemål

Resor som inkluderar den här sträckan till fots
Resor som inkluderar den här sträckan på cykel