Camino Portugués: Redondela - Santiago

Beskrivning

Terrängen är liknande som i de etapper strax före gränsen till Spanien. Stigningarna kommer dock att vara en aning längre och nedförsbackarna likaså - därför är svårighetsgraden ett snäpp högre. Efter att man har passerat Pontevedra flackar terrängen ut betydligt och etapperna blir relativt lättvandrade. En mycket vacker del där man ofta vandrar med fin utsikt över ”fjorden”.

Servicefunktionerna är bra och varje dag passerar leden genom relativt stora städer/byar.

Möjlighet till etappuppdelning: Ja (se etappbeskrivningar).

Svårighet:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
? OBSERVERA: Ingenstans, inte på något sträcka av el Camino, kommer det att finnas branta klippor alldeles intill leden!

1: Väldigt lätt. Platt och utan signifikanta höjningar. Bra och normalt breda vägar.

2: Lätt. Lite kuperat. Bra och normalt breda vägar.

3: Medium. Kuperat med backar, eventuellt med längre avstånd mellan serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

4: Medium/Svår. Längre, branta stigningar, kanske med få serviceställen / städer. Bra, ibland smala stigar.

5: Svår.Stora höjdskillnader, eventuellt med få serviceställen. Mycket kuperat. Bra, ibland smala stigar.

Förslag på sevärdheter: Tui, Pontevedra, Fjorden, Santiago de Compostela

Distans: 115km. (72 miles)

Profil över sträckan

Camino Portugués Till fots

Etapper till fots i den här sträckan

1.- Redondela - Pontevedra 20 km

2.- Pontevedra - Caldas de Reis 22 km

3.- Caldas de Reis - Padrón 19 km

4.- Padrón - Santiago de Compostela 25 km

Camino Portugués Med cykel

Etapper på cykel i den här sträckan

1.- Vigo - Caldas de Reis (58 km)

2.- Caldas de Reis - Santiago de Compostela (43 km)

* Du kan alltid anpassa etapperna efter dina önskemål

Resor som inkluderar den här sträckan till fots
Resor som inkluderar den här sträckan på cykel