Denna webbplats använder egna och tredjepartscookies, för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att generera användningsstatistik.
Genom att fortsätta att surfa förstår vi att du samtycker till vår ookiepolicy

PERSONDATA POLITIK


Dina personupplysningar

Spain is More 2010 S.L. respekterar våra kunders och besökares integritet och vårt mål med denna policy är att på ett klart och transparent sätt beskriva hur vi samlar, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att din personliga information används korrekt, och är säkert lagrad. Spain is More utövar all hantering av personuppgifter i överensstämmelse med persondatalagen (PDL) och de nya EU-förrättningarna för behandling av personuppgifter, GDPR.


Dataansvarig

Spain is More är dataansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna, och andra webbplatser, som drivs av Spain is More 2010 S.L.


Kontaktinformation

Du kan kontakta oss via mail på info@spainismore.com eller per post till Spain is More, Calle Ancha 23, 24003 León, Spanien. Du kan också kontakta oss via vår webbplats spainismore.se.


Spain is More’s juridiska grund för behandling av dina personuppgifter

Spain is More behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det kan ske, att samma personuppgifter behandlas både i samband med genomförandet av reseavtalet, specifikt på grund av samtycke, samt för att uppfylla andra juridiska förpliktelser. Det betyder, att även om du återkallar ditt samtycke för behandlingen av data, kan personuppgifter fortfarande vara tillgängliga för oss för andra ändamål. I huvudsak för att uppfylla ett avtal som du är part i, såsom, genomförande av resan.

Spain is More kan dessutom bearbeta information som är nödvändig för att Spain is More ska kunna utöva ett legitimt intresse, såvida inte den registrerades intresse förgås av detta. De legitima intressena hos Spain is More, omfattar bland annat statistik och marknadsföring.


Nödvändig hantering av personuppgifter baserat på samtycke

Spain is More kommer endast behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt avtal med dig (d.v.s. för att kunna administrera och genomföra din bokning eller säkerställa leverans av ditt köp), för att du gett ditt samtycke, för att följa lagkrav eller för andra berättigade intressen. Om vi samlar in och hanterar din personliga information för ett annat ändamål än detta, måste du ge ditt samtycke till behandlingen. Du godkänner behandlingen av din personliga information, när du använder våra tjänster på spainismore.se.


Återkallande av samtycke

Du kan när som helst välja att dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktinformationen ovan i avsnittet 'Kontakt'. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av fullgörande av avtalet eller för att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.


Rätt att få veta den personliga information som vi har lagrat om dig

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Spain is More om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.


Rätt till kontroll över din personliga information

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska kompletteras, rättas och i vissa fall raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål samt rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du inte vill att Spain is More behandlar dina personuppgifter för t.ex. direktmarknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig i vår epost-marknadsföring eller genom att kontakta oss. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.


Bruk av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information, som kan vara direkt eller indirekt relaterad till en fysik person. Detta gäller till exempel: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta gäller också: biljettnummer, krypterade data och olika typer av elektroniska identiteter som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. En personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.


Hur vi samlar in personuppgifter och vilken information samlar vi in?

Spain is More samlar in personuppgifter direkt från dig, genom din användning av våra digitala tjänster, samt från tredje part.


I samband med bokning eller köp

När du bokar en resa eller köper någon annan produkt eller tjänst genom Spain is More så samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Detta kan inkludera uppgifter om namn, personnummer, kön och kontaktuppgifter både för den som genomför bokningen eller köpet, och för andra resenärer. I samband med detta lagras också information om köpet såsom order/bokningsnummer, vad som bokades/köptes, när och var bokningen/köpet genomfördes samt betalningsuppgifter. Om du lämnar kommentarer eller önskemål om exempelvis kost eller tillgänglighetsanpassning i samband med din bokning så lagras även detta för att kunna administrera de tjänster du beställer genom oss.


I samband med personlig kontakt

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss till exempel via hemsidan, kundtjänst, e-post eller formulär, via chatt, på telefon, i samband med event eller tävlingar, eller på andra sätt. I tillägg till dina förfrågningar eller din feedback samlar vi även in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende såsom namn, order/bokningsnummer och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in andra personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss såsom uppgifter om allergier, matpreferenser, hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig eller andra personer på din resa eller bokning för att kunna administrera de tjänster du beställer genom oss.


Information som samlats in via “Mitt Spain is More”

Om du registrerar ett användarkonto på Spain is More (”Mitt Spain is More”) sparar vi din e-postadress för att upprätta din inloggning. Vi lagrar också informationen om ditt användarnamn. I kundportalen “Mitt Spain is More” kan du välja att ange information om namn, födelsedatum, ålder, kön, adress och kontaktuppgifter


Om du samtycker till marknadsföring och prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du i samband med din bokning, på vår hemsida eller i kontakten med våra butiker eller vår kundtjänst har samtyckt till att ta emot marknadsföring och/eller blivit medlem i Spain is More’s nyhetsbrev, så samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka epost-utskick och annan digital marknadsföring till dig.


Information, som samlas in vid bruk av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten såsom IP-nummer, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du loggar in på våra plattformar och online-tjänster genom att använda dina användaruppgifter från sociala nätverk såsom Facebook och Google samtycker du även till att dela dina användaruppgifter där med oss. Vi använder cookies för att hjälpa oss tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och för att förbättra din kundupplevelse.


Från tredje part

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Detsamma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Om du har bokat en resa eller köpt en tjänst genom Spain is More så kan vi komma att utbyta information om din resa med det eller de företag som kommer att genomföra resan eller det eller de företag som kommer leverera den beställda tjänsten.

För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta så kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.