Min resa

ES: (+34) 518 888 465
UK: (+44) 020 81 44 37 11
USA: (+001) 347 480 1050
IRELAND: (+353) 766 805 902
DA: (+45) 36 98 08 63
DE:(+49) 3222/1098400
SE: (+46) 844 68 10 14
BE: (0032) 380 809 30
NL: (+31) 858 883 565
NORGE : (+47) 239 607 02
E : info@spainismore.com

Fem skäl att vandra Camino de Santiago off-season

Fecha: 2018-11-30

Här är några tips och fördelar med att göra Camino de Santiago off-season. Varning, du kan bli frestad att försöka!

Camino de Santiago är glest på pilgrimer under vintern. Restaurangerna är nästa